Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İkiuçlu depresyonun akut ve idame tedavisi 

      Erten, Evrim (Nöropsikiyatri Arşivi, 2021)
      İki uçlu bozukluk (İUB) için, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşam boyu yaygınlığı İUB-I, IUB-II ve İUB eşik altı tipleri için %2,4 olarak bildirmektedir. İUB tanılı birçok hasta için depresif dönemler manik dönemlere oranla ...