Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurnaz, Sefer
dc.contributor.authorSaadı, Shadha Adnan Yaseen Al
dc.date.accessioned2021-05-15T16:31:15Z
dc.date.available2021-05-15T16:31:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSaadı, Shadha Adnan Yaseen Al. (2018). TPS: Developing a web based homework monitoring system (teacher, parents, student) for Iraqi schools. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Altınbaş Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=MzP7PYssFqdb3WIjlroAkaSkyuITYEcSNrLp4FX1eQsQtKuDM93fRiV7grH7XoiC
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12939/1563
dc.descriptionYÖK Tez No: 506080en_US
dc.descriptionYüksek Lisansen_US
dc.description.abstractDünya geniş ağı,birçok şekillerde eğitimi ve hayatımızı etkilemektedir.Son günlerde,web tabanlı ev ödevi birçok ülkelerde yaygınlaşmıştır.Gelişen bilgi teknolojilerindeki web tabanlı ev ödevi sistemleri kağıt,kalem ev ödevi ile kıyaslandığında bir çok avantajlara sahiptir.Web tabanlı ev sistemlerinin kullanımı öğretmenlerin işini kolaylaştırmaktadır,öğrencilere rahatlık sağlamakta ve ebeveyinlerin çocuklarının durumlarından haberdar olduğunu temin etmektedir.Bu araştırmanın amacı,Irak okulları için yeni web tabanlı ev ödevi sistemi üretimini oluşturmaktadır(TPS öğretmen ebeveynin öğrenci sistemi).Bu sistem üç bölüme ayrılacaktır.İlk bölüm öğretmenler için olacaktır.Öğretmen ev ödevini oluşturabilecek,derslerini örneklemek için herhangi bir video yükleyecek,ev ödevi hakkında yapılan konuşma ile öğrencilerden soruları alacak ve öğretmenler öğrenciler performansı ile ilgili bir rapor da görebileceklerdir.İkinci bölüm öğrenciler içindir:Öğrenciler ara yüz ile soruları cevaplayabilmekte ve sonucu hemen görebilmektedir.Üçüncü bölüm ebeveyinler için olacaktır,ebeveyinler çocuklarının performansı hakkında raporlar alarak çocuklarını izleyebilmektedirler. Bu çalışmanın ilk bölümünde,çalışmanın önemi ve amacı açıklanmış ve bu alanda yapılan ilgili araştırmalar ve başvurular verilmiştir.İkinci bölümde Java Script kütüphaneleri ,programlama dilleri ve sistem için gerekli veri tabanları gibi web gelişimi araçları geliştirilecek ve yerel bir sunucu olarak kullanılacak Xammp sunucusu tanıtılmıştır.Üçüncü bölümde,Irak okulları için geliştirilen yeni tabanlı ev ödevi sisteminin (TPS öğretmen ebeveynin öğrenci sistemi)ayrıntıları açıklanmıştır. Son olarak,dördüncü bölümde TPS sistemi ile diğer web tabanlı ev ödevi sistemi arasındaki kıyaslama sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe world wide web affects education and our live in many ways. Nowadays, web-based homework has become widespread in several countries. Web-based homework systems in developing information technologies have many advantages compared to paper-pencil homework. The use of web-based homework systems eases the work of teachers, provides comfort to students, and ensures that parents are aware of their children's situation. The aim of this study is to create a new web based homework system (TPS teacher parent's student system) produce for Iraq schools. This system will be divided into three sections.The first section will be for the teachers. Teacher will be able to create homework, upload any video to illustrate their lessons, receive questions from students through the chat about the homework and the teachers can see a report of students performance. The second section is for students: the students can answer questions through the interface and can see the result immediately. The third section will be for parents, parents can follow their children by receiving reports about their children performance. In the first chapter of this study, the importance and the aim of the study were mentioned and the related researches and applications made in this area were given. In the second chapter, the web development tools such as JavaScript libraries, programming languages and databases required for the system to be developed and the Xammp server to be used in this study as a local server have been introduced. In the third chapter, the details of a new web based homework system (TPS teacher parent's student system) developed for Iraq schools are explained. Finally, in chapter fourth, presented comparison the TPS system with another web based homework system.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAltınbaş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolen_US
dc.subjectComputer Engineering and Computer Science and Controlen_US
dc.subjectTPS öğretmen,ebeveyin,öğrenci sistemi ev ödevien_US
dc.subjectTPS Teacher,Parent,Student System e-Homeworken_US
dc.titleTPS: Developing a web based homework monitoring system (teacher, parents, student) for Iraqi schoolsen_US
dc.title.alternativeTPS: Irak okulları için gelişen web tabanlı ev ödevi izleme sistemi (öğretmen,ebeveyin,öğrenci)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAltınbaş Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.contributor.institutionauthorSaadı, Shadha Adnan Yaseen Al
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage1en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record