Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBozdağ, Lütfiye
dc.contributor.authorArıcı, Vedat
dc.date.accessioned2021-05-15T16:31:42Z
dc.date.available2021-05-15T16:31:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationArıcı, Vedat . (2015). Henri Matisse'in resimleri ile Türk minyatür sanatı arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Altınbaş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB6-hlPYwQC4vFb-x9IrMRAtzqS8WsOuZer769jV3mPeRV
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12939/1672
dc.descriptionTez No: 451228en_US
dc.descriptionYüksek Lisansen_US
dc.description.abstractKlasik Avrupa sanatının kırılma noktası olarak radikal bir değişim geçirmesinde, Modern sanata yönelmesinde önemli bir rol oynayan hiç kuşkusuz Avrupalı sanatçıların Avrupa olmayan kültür ile kurduğu etkileşimdir. Cezanne'ın, Van Gogh'un, Gauguin'in, Matisse'in ve Picasso'nun sanatlarında bu kırılmaların ve etkileşimin izlerini görmek mümkündür. Modern sanat, Avrupa olmayan kültüre, ötekine eğilen Avangart sanatçıların omuzları üstünde yükselmiştir. Batılı sanatçıların özellikle Doğu toplumlarının doğaya farklı bir bakış açısı ile bakma yetisi, klasik geleneğin sonunu getirmiştir. Avrupa sanatında özellikle, 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başından itibaren Rokoko, Art Nevo ve İzimlerle devam eden süreçte Doğu sanatı etkilenmelerinin izleri görülebilir. Avrupa Modern sanatına ancak 20. Yüzyılda giren soyutlama, doğu sanatının başından beri, özünde var olan bir anlayıştır. Avrupalı sanatçılar, Doğu'nun sanat anlayışından etkilenerek kendi sanat yapma biçimlerini yeniden yapılandırarak klasik sanattan modern sanata geçişin önünü açmışlardır. Doğu Sanatının ve Geleneksel Türk sanatlarının Avrupa çağdaş sanatına etkisinde önemli rol oynayan sanatçılardan biri hiç kuşkusuz Matisse'dir. Matisse gezip gördüğü, yaşadığı Doğu coğrafyasının ve iklimlerin etkisiyle kendine özgü yeni bir sanat anlayışı oluşturmuştur. Matisse yaptığı hacimselliği, perspektifi, valörü atarak yaptığı sadeleştirmelerle, zaman ve mekân kavramını aşan Doğu'nun ruhunu yakalamıştır. Bu tez Henri Matisse'in resimleri ile Türk minyatür sanatı arasındaki benzerlikler ve farklılıklara dikkati çekmeyi ve Matisse'in resimlerinde minyatür sanatının izlerini sürmeyi hedeflemektedir.en_US
dc.description.abstractThe radical change of classic europe art to modern art is undoubtedly because of its cultural interaction with other nations located in exclude of european zone. It is possible to see the effects on works of Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Matisse, Picasso. At later stages of 19th century, and early stages of 20th century, eastern art's effects can be shown subsequent with Rokoko, Art Nevo, izms. Isolation, became to be shown at 20th century's art, had already an important figure at eastern art. Symbolizm, Stilization, Minimalizm, Spiritualizm, Purism art styles, had vital roles during western art's revolution, had already been eastern art since their's first appearences. European artists went through milestones of revolution during revolution from classic art style to modern art style with the effect of eastern art style. Matisse is undoubtedly an foremost figure of eastern, and traditional Turkish art, affected european modern art. Matisse created an authentic art style on his own with the effects of eastern part's nature, climate, places,figures. Matisse threw away volumetric, perspective, valor, and create a simplification, and spirit of eastern. Thist hesis's aim is to follow the signs of miniature art on Matisse's work, and to pay attention similarities, and contrasts between Henry Matisse's works, and Turkish miniature art.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAltınbaş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGüzel Sanatlaren_US
dc.subjectFine Artsen_US
dc.subjectSanat Tarihien_US
dc.subjectArt Historyen_US
dc.subjectEtkileşimen_US
dc.subjectInteractionen_US
dc.subjectMatisse, Henryen_US
dc.subjectMatisse, Henryen_US
dc.subjectMinyatüren_US
dc.subjectMinyatureen_US
dc.subjectModern resim sanatıen_US
dc.subjectModern painting arten_US
dc.subjectModern sanaten_US
dc.subjectModern arten_US
dc.subjectOryantalizmen_US
dc.subjectOrientalismen_US
dc.subjectResim sanatıen_US
dc.subjectPainting arten_US
dc.subjectResimleren_US
dc.subjectPicturesen_US
dc.subjectSanat akımlarıen_US
dc.subjectArt trendsen_US
dc.titleHenri Matisse'in resimleri ile Türk minyatür sanatı arasındaki benzerlikler ve farklılıklaren_US
dc.title.alternativeThe differenci?es and similariti'es between Turki?sh miniature art and Henri Matisse's picturesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAltınbaş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorArıcı, Vedat
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.endpage1en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record