Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurnaz, Sefer
dc.contributor.authorAbdulkareem, Mohanad Mohammed Abdulkareem
dc.date.accessioned2021-05-15T16:31:49Z
dc.date.available2021-05-15T16:31:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAbdulkareem, Mohanad Mohammed Abdulkareem. (2018). Implementation of cisco packet tracer in advanced computer network. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Altınbaş Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=MzP7PYssFqdb3WIjlroAkeCACdFSNp9kTLXvceDYByMgqv6hnavcDaW0-noS26pD
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12939/1694
dc.descriptionYÖK Tez No: 506079en_US
dc.descriptionYüksek Lisansen_US
dc.description.abstractGelişmiş bilgisayar ağında cisco packet uygulaması Bilgisayar ağ sistemlerinin öğrenilmesi aşamasında sanal laboratuarların kullanılmasının önemi büyüktür. Bu çalışmada da, ileri düzeyde bir bilgisayar ağı tasarlanması için sanal olarak hiçbir fiziksel bileşen kullanmadan test senoryaları üzerinde çalışmalar yapmamızı sağlayan Cisco Packet Tracer uygulanmıştır. Cisco Packet Tracer sadece bilgisayar ağlarını simulasyon olarak oluşturmak için değil, aynı zamanda bilgisayar ağ yapılarının öğrenilmesi amacı ile de kullanılmaktadır. Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kısaca Cisco Packet Tracer tanıtılmış, çalışmanın amacı, önemi, varsayımları ve sınırlamaları açıklanmıştır. İkinci bölümde, bir bilgisayar ağının tasarlanması için gerekli olan bileşenlerin kavramsal açıklamaları yapılmıştır. Burada bilgisayar ağının konfigurasyonu, topoloji çeşitleri, ağ teknolojileri ve mimarisi, ağ kablo sistemleri ve bileşenleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, araştırmaya katılanların bilgisayar ağı konusundaki kapasite ve potensiyellerini ve Cisco Packet Tracer hakkındaki bilgilerini ölçen bir sınav için bir program sistemi oluşturulmuştur. Ayrıca, 6 katlı bir otelde bilgisayar ağ tasarlanması için bilgisayar ağ yapısının haritası ve kuralları belirlenmiştir. Dördüncü bölümde, Cisco Packet tracer kullanılarak, bu belirlenen ağ kuralları ve haritası çerçevesinde konfigürasyonlar eksiksiz yapılmış ve ileri bilgisayar ağı oluşturulmuştur. Son olarak, beşinci bölümde, otelin ağının iyi çalıştığını kanıtlamak için ağ üzerinde beş senaryo uygulanmıştır. Senaryolar, iki kat arasına paket aktarılması, ağdaki herhangi iki cihaz arasında komut satırı arayüzü (CLI) kullanılması, otelin web sitesinin uygulanması, otelin birkaç katında bulunan telefonlar arasında telefon görüşmesi yapılması ve tüm otel katlarını izlemek ve bu kameraları ağa bağlamak için gözetim kameraları kullanılması ile ilgilidir. Bütün bu senaryoların uygulanması, simülasyon ağı sisteminin sorunsuz çalıştığını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIn the process learning computer network systems, the use of virtual laboratories is very important. In this study, we also implemented Cisco Packet Tracer, which enables us to work on test scenarios without using any physical components virtually to design an advanced computer network. The Cisco Packet Tracer is used not only to simulate computer networks but also to learn computer networks. This study consists of fifth parts. In the first chapter, we briefly introduced the Cisco Packet Tracer, the aim, the importance, the assumptions, and the limitations of the study is explained. In the second chapter, conceptual explanations of the components necessary for designing a computer network are made. In this part, the configuration of the computer network, the types of topologies, network technologies and architecture, network cable systems and their components are described. In the third chapter, a program system was created for an exam that measures the capacity and potential of the participants about the computer network and their information about the Cisco Packet Tracer. Also, the map and rules of the computer network structure were determined to design a computer network in a 6-storey hotel. In the fourth chapter, in the framework of the specified network rules and map, the configurations have been made completely and the advanced computer network has been established using the Cisco Packet tracer. Finally, in the fifth chapter, five scenarios were implemented on the network in order to prove the network in the hotel is working well. The scenarios were about transfering packet between two floors, using the command line interface(CLI) between any two devices in the network, implementation of the hotel's website, making a telephone call between phones located on several floors of the hotel and using surveillance cameras to monitor all the hotel floors and connect these cameras to the network. The implementation of all these scenarios were showed that, the simulation network system was operated without any problemen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAltınbaş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolen_US
dc.subjectComputer Engineering and Computer Science and Controlen_US
dc.titleImplementation of cisco packet tracer in advanced computer networken_US
dc.title.alternativeGelişmiş bilgisayar ağında cisco packet uygulamasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAltınbaş Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.contributor.institutionauthorAbdulkareem, Mohanad Mohammed Abdulkareem
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.endpage1en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record