Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurnaz, Sefer
dc.contributor.authorKahraman, Orhan
dc.date.accessioned2021-05-15T16:32:39Z
dc.date.available2021-05-15T16:32:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKahraman, Orhan. (2019). Bulut bilişimin gelişimi ve mıcrosoft azure ortamında örnek bir web uygulaması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Altınbaş Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH619M0JySp6pAWeOoeO4ew1PEGileIvcgQlIJRVYxzLw
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12939/1834
dc.descriptionTez No: 611389en_US
dc.descriptionYüksek Lisansen_US
dc.description.abstractBilişim teknolojileri gündelik yaşamda kurum ve kişiler için olmazsa olmaz hale gelmiştir. Son zamanlarda gelişen teknolojik gelişmeler ve internet bant genişliklerinin arması ile beraber, akıllı telefon ve tabletlerin, akıllı el saatleri ve nabız kontrol bileklikleri vb. cihazların da ortaya çıkmasıyla ticari faaliyet gösteren firmaların sayısında artış gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda bilgi teknolojilerinde bulut bilişim olarak bilinen "Cloud Computing" kavramı günümüzde popüler olmuştur. Bulut bilişim kısacası fiziki bir bilgisayarın tüm yazılım ve donanımlarının diğer kullanıcıların kullanım ihtiyaçlarına göre ayrılarak kullanılabilmesidir. Bu kullanıcılar zaman ve mekân sınırlamasından kurtarır. Böylece internet kullanımı olan her yerden erişim olanağı sunmaktadır. Bulut bilişim son zamanlarda gelişmesine hız vermiş bir teknolojik yapıdır. Bu gelişme kapsamında şüphesiz bulut bilişimin sanallaştırılması işlemidir. Bu işlemler sayesinde kullanıcıların ekonomik olarak zorluklar yaşadıkları lisans maliyetleri azalmaktadır. Hizmet kullanıcıları tek yazılım lisansıyla birden fazla kullanıcının kullanımına olanak sağlayan bir yapı kullanmaktadırlar. Bulut bilişim kullanıcılarına sunduğu avantajları vardır. Kısacası veri merkezlerine ihtiyaç duymaması, nitelikli eleman çalıştırmaması, lisans maliyetlerinin olmaması, sunucu odaları gibi karmaşalara gerek duyulması vb. gibi olanaklar sağlamaktadır. Bunun yanında birde dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar kısacası veri güvenliğine dayalıdır. Hizmet sağlayıcılarının verilere erişim yetkilerinin olması ve genel yedekleme alımı durumunda hizmet sağlayıcıları tarafından yapılması, kullanıcılara tereddüt vermektedir. Hukuksal anlamda da Türkiye bulut bilişimde veri kaybına yönelik oluşabilecek bir kayıpta hizmet sağlayıcılarına yönelik bir yaptırım bulunmamaktadır. Çünkü bulut hizmeti sağlayan firmaların veritabanlarını genellikle dış ülkelerdedir. Bu kullanıcıların bir veri kaybı ya da hizmet aksaması yaşaması durumunda elini kolunu bağlamaktadır. Bu çalışmada bulut bilişimin tarihi, temelleri, servis modelleri, bulut bilişim konumlandırma modelleri, bulut bilişimin avantaları, bulut bilişimin dezavantajları, sanallaştırma ve platformları, saldırı tespit sistemleri, güvenilir bilişim ve Microsoft Azure platform incelemesi yapılmıştır. Daha sonra Microsoft Azure ortamında hizmete sunulan Sanal Sunucu kurulumu, SQL veritabanı kurulumu ve bunlar üzerinde host edilen bir kişisel bir web sitesi uygulaması yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractInformation technologies have become indispensable for institutions and individuals in daily life. With the recent technological advances and the emblem of Internet bandwidths, smartphones and tablets, smart watches and pulse control wristbands etc. the number of firms operating in commercial activity increased. As a result, olarak cloud computing oloj, which is known as cloud computing in information technologies, has become popular today. Cloud computing is in short, all the software and hardware of a physical computer can be used according to the needs of other users. This saves users time and space limitation. This allows you to access from anywhere with internet use. Cloud computing is a technological structure that has accelerated its development recently. Within the scope of this development, it is undoubtedly the process of virtualizing cloud computing. These processes reduce the licensing costs of users experiencing economic difficulties. Service users use a structure that allows multiple users to use a single software license. Cloud computing has the advantages it offers its users. In short, it does not need data centers, does not employ qualified personnel, does not have licensing costs, such as server rooms, etc. need to complex. facilities such as; There are also disadvantages. In short, they are based on data security. The fact that service providers have access to data and is made by service providers in the event of a general backup is hesitating to users. There is no sense in legal sanctions against a loss service providers for data loss that may occur in my cloud Turkey. Because the companies providing cloud services are usually in foreign countries. This handles the user in the event of a data loss or service disruption. In this study, the history, basics, service models, cloud computing positioning models, the advantages of cloud computing, the disadvantages of cloud computing, virtualization and platforms, intrusion detection systems, reliable informatics and Microsoft Azure platform review were conducted in this study. Then, a Virtual Server installed in the Microsoft Azure environment, SQL database installation and a personal website hosted on them was implemented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAltınbaş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBulut Bilişimen_US
dc.subjectBulut Bilişimin Avantajlarıen_US
dc.subjectBulut Bilişimin Dezavantajlarıen_US
dc.subjectSanallaştırmaen_US
dc.subjectSanallaştırma Platformlarıen_US
dc.subjectMicrosoft Azureen_US
dc.subjectSanal Sunucu Kurulumuen_US
dc.subjectCloud Computingen_US
dc.subjectAdvantages of Cloud Computingen_US
dc.subjectDisadvantages of Cloud Computingen_US
dc.subjectVirtualizationen_US
dc.subjectVirtualization Platformsen_US
dc.subjectMicrosoft Azureen_US
dc.subjectVirtual Server Installationen_US
dc.titleBulut bilişimin gelişimi ve mıcrosoft azure ortamında örnek bir web uygulamasıen_US
dc.title.alternativeThe development of cloud informatics and a sample web application in microsoft azure environmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAltınbaş Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKahraman, Orhan
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage1en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record