Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorRimi, Abubakar Auwa
dc.contributor.authorIbarihim, Abdullahi Abdu
dc.contributor.authorBayat, Oğuz
dc.date.accessioned2021-06-10T08:54:24Z
dc.date.available2021-06-10T08:54:24Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationRimi, A. A., Ibrahim, A. A., & Bayat, O. (2020). "Developing classifier for the prediction of students’ performance using data mining classification techniques", AURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi, 4, 1, 73-91.en_US
dc.identifier.issn2564-6397
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12939/1947
dc.description.abstractData mining is used in academic institutions to predict the performance of students using classification techniques. These techniques are applied on students’ features in order to find reasonable patterns that can be used as basis for the prediction. The availability of students’ data in digital form and increase in processing power of computer systems makes this whole process a reality. There are numerous researches done in this direction in order to prevent massive failure of students. However, these researches are focused mainly on the prediction of students from other countries. Although there are efforts by few indigenous researchers to perform research in this direction, they have not explored the most widely used features. The main aim of this research is to develop a classifier using locally generated students’ features for accurate performance prediction. The students’ features that are collected from different sources underwent preprocessing, which later were introduced into the weka for feature selection and eventually for learning and testing. The naïve Bayes classifier which emerged as the most accurate classifier was selected and implemented in our performance predictor tool. The tool was tested using another set of features and the evaluation result shows that the tool can predict the performance of students in their future examinations.en_US
dc.description.abstractVeri madenciliği, akademik kurumlarda sınıflandırma tekniklerini kullanan öğrencilerin performansını tahmin etmek için kullanılır. Bu teknikler, tahmine temel olarak kullanılabilecek makul kalıpları bulmak için öğrencilerin özelliklerine uygulanır. Öğrencilerin verilerinin dijital formda bulunması ve bilgisayar sistemlerinin işlem gücünün artması, tüm süreci gerçeğe dönüştürmektedir. Öğrencilerin büyük başarısızlığını önlemek için bu yönde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bununla birlikte, bu araştırmalar esas olarak diğer ülkelerden gelen öğrencilerin tahminine odaklanmaktadır. Az sayıda yerli araştırmacının bu yönde araştırma yapma çabaları olmasına rağmen, en yaygın olarak kullanılan özellikleri araştırmamışlardır. Bu araştırmanın temel amacı, doğru performans tahmini için yerel olarak oluşturulan öğrencilerin özelliklerini kullanarak bir sınıflandırıcı geliştirmektir. Öğrencilerin farklı kaynaklardan toplanan özellikleri ön işleme tabi tutulmuş, daha sonra özellik seçimi ve nihayetinde öğrenme ve test için weka’ya dahil edilmiştir. En doğru sınıflandırıcı olarak ortaya çıkan saf bayes sınıflandırıcısı, performans tahmin aracımızda seçildi ve uygulandı. Araç, başka bir özellik seti kullanılarak test edildi ve değerlendirme sonucu, aracın öğrencilerin gelecekteki sınavlarındaki performansını tahmin edebileceğini gösteriyor.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAltınbaş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectClassifieren_US
dc.subjectPredictionen_US
dc.subjectData Miningen_US
dc.subjectDemographicen_US
dc.subjectCognitiveen_US
dc.subjectNon Cognitiveen_US
dc.subjectSınıflandırıcıen_US
dc.subjectTahminen_US
dc.subjectVeri Madenciliğien_US
dc.subjectDemografiken_US
dc.subjectBilişselen_US
dc.subjectBilişsel Olmayanen_US
dc.titleDeveloping classifier for the prediction of students’ performance using data mining classification techniquesen_US
dc.title.alternativeVeri madenciliği sınıflandırma teknikleri kullanarak öğrenci performansının tahmini için sınıflandırıcı geliştirmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-5988-8882en_US
dc.authorid0000-0002-5599-348Xen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorRimi, Abubakar Auwa
dc.contributor.institutionauthorIbrahim, Abdullahi Abdu
dc.contributor.institutionauthorBayat, Oğuz
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage73en_US
dc.identifier.endpage91en_US
dc.relation.journalAURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record